Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Update cookies preferences
HU EN

Környezetvédelem


Tüzelőanyag felhasználás

Tüzelőberendezéseink üzemeléséhez elsősorban földgázt-, míg tartalék tüzelőanyagként tüzelő olajat használunk. A földgáz vezetéken keresztül jut az erőművekbe, az olaj tárolása pedig tartályokban történik. Utóbbi felhasználására elsősorban a gázszolgáltatás szüneteltetése esetén van szükség pl. gázszolgáltatást érintő havária esemény alkalmával.

 


Vízfelhasználás

A termeléshez szükséges vízigényt a Kelenföldi Erőműben Duna-vízzel, a Kispesti és az Újpesti Erőművekben ipari vízzel fedezzük. A felhasznált víz jelentős hányadát berendezéseink hűtésére használjuk, amely nem kerül be a technológiai folyamatba, minimális kezeléssel (pl. szűrés) átfolyik a hűtőrendszeren. Mind a Duna víz-, mind pedig az ipari víz felhasználás esetében törekszünk a vizek minél nagyobb arányú vissza forgatására, újrahasznosítására.

 


Termelés (hő és villamos energia)

Erőműveink feladata kettős: egyrészt használati melegvíz és távfűtés előállítása, másrészt villamos energia termelés az országos villamos energia hálózatra.

A hőt és villamos energiát nagy tüzelőberendezésekben, turbinák és generátorok segítségével állítjuk elő. A kombinált ciklusú kapcsolt energiatermelés gáz és gőz körfolyamatokból áll. A gázturbinában az égés során keletkező magas hőmérsékletű (kb. 560-580°C) és nagy energiájú forró füstgáz (gáz körfolyamat) generátoron keresztül villamos energiát állít elő. Ezt követően a forró füstgáz a hőhasznosító kazánba kerül (gőz körfolyamat), ahol a keletkező gőzzel villamos energiát, ipari gőzt, illetve lakossági hőt állítunk elő. Az általunk alkalmazott technológia elérhető legjobb technikának számít.Kibocsátások

Levegőtisztaság védelem

Mivel tüzelőberendezéseink elsősorban földgázzal üzemelnek, ezért légszennyezőanyag kibocsátás szempontjából nitrogén-oxidok, szén-monoxid és szén-dioxid kibocsátással számolunk. Kén-dioxid, szilárd (korom, por) és nehézfém kibocsátás kizárólag olajtüzelés esetén fordul elő, ezért ezek mennyisége elhanyagolható mértékű.

Tüzelőberendezéseink kibocsátását a jogszabályi előírásoknak megfelelően folyamatosan-, vagy akkreditált laboratóriummal időszakosan ellenőrizzük. Az adatokat nyomon követjük, nyilvántartjuk, az adatszolgáltatási kötelezettségeinknek eleget teszünk.

Víztisztaság védelem

Erőműveinkben ioncserés sótalanítással készítjük elő a megfelelő vízminőséget a kazánokban illetve a távfűtési rendszerekben való felhasználáshoz, e műveletet a Kelenföldi és a Kispesti Erőmű esetében meszes vízlágyítás előzi meg. Ebből a folyamatból származó használt vizeket pH beállítás után engedjük csatornára. A tüzelőolaj rendszerek csapadék vizeit olajfogókon keresztül tisztítjuk meg. Szennyvíz kibocsátásainkat akkreditált laboratóriummal rendszeresen ellenőriztetjük az önellenőrzési terveink alapján.

Talaj és talajvíz védelem

Számos kármentesítést végeztünk az erőműveink területén, melyek mindegyike a korábbi fűtőolaj tüzeléshez és természetesen azok berendezéseihez köthetők. A kármentesítésekkel és a fűtőolaj tüzelés megszűnésével párhuzamosan nemcsak a vasbeton tartályokat, hanem az összes hozzájuk tartozó technológiai részt (olajfogók, vezetékek, szivattyúk, stb.) is megszüntettük. Az 2000-es évek elején elkezdett műszaki beavatkozások közül egy utómonitoring van még folyamatban, a többi hatósági határozattal lezárult.

Minden erőművünkben talajvíz figyelő kutakat üzemeltetünk, a talajvizeket rendszeres időközönként akkreditált laboratóriummal vizsgáltatjuk.

Zajvédelem

Az erőmű fejlesztések során kiemelt hangsúlyt kaptak a zajvédelmi szempontok, hiszen az erőművek környezetében igen közel találhatók védendő épületek, lakóépületek. Ezért a különböző zajforrások elhelyezését épületen belül valósítottuk meg, illetve ahol ez nem volt lehetséges, ott zajfogó létesítményeket alkalmaztunk. Erőfeszítéseinknek köszönhetően sikerült az erőművek zajkibocsátását a határértékek alá szorítani.

Hulladékazdálkodás

Tevékenységünk során veszélyes-, ipari- és kommunális hulladékok keletkeznek, melyek gyűjtését telephelyen belül, szelektíven végezzük. Minden erőművünk területén üzemeltetünk veszélyes hulladék gyűjtőt, ahonnan engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztetjük a szállítást. Nagyobb mennyiségű veszélyes hulladékok elsősorban az olajtüzeléshez, illetve azok technológiai berendezéseinek karbantartásához, tisztításához (pl. olajos víz, olaj iszap) köthetők.

 


Fenntartható fejlődés

Erőműveinkben körülbelül 140 ezer lakás távfűtését állítjuk elő és emellett villamos energiát is termelünk az országos rendszerbe. Mindezt városias környezetben kell végeznünk, ezért az alkalmazott technológia a kombinált ciklusú kapcsolat energiatermelés, ami elérhető legjobb technikának számít a maga kb. 84%-os hatásfokával. Tüzelőberendezéseink üzemeltetéséhez fosszilis tüzelőanyagot használunk, közel száz százalékban földgázt. Az alkalmazott technológia és a legtisztább fosszilis tüzelőanyag biztosítja azt, hogy tevékenységünk a legkisebb környezeti terhelést okozza a fővárosban.

Természetvédelem

Az erőművek közvetlen környezetében lakótelepi és kertes, családi házas beépítés a jellemző beékelődött ipari területekkel. Az erőművek területe részben parkosított, melyeken díszfák (pl. ezüstfenyő, nyugati ostorfa, stb.) és középkorú, ültetett nyárfák találhatók. Az erőművek ipari területnek minősülnek, természetvédelmi és tájvédelmi funkciójuk nincs.

Kispesti Erőmű élővilág felmérése

A Kispesti Erőmű termelő berendezései az igen nagy kiterjedésű telephely közepén helyezkednek el, így a telephely széle fás, bokros, ligetes szerűen kialakított. Ezért 2010-ben készíttettünk egy felmérést a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársaival, amely célja az volt, hogy számba vegyék mindazokat a növény és állatfajokat, melyek az erőmű területén találhatók. A felmérés meglepő eredményt hozott, ugyanis azt mutatták ki, hogy még egy ilyen erősen iparosodott területen is szép számban megtalálhatók természeti értékek. A felmérés eredménye alapján a madarak védelmére helyeztük a hangsúlyt és dolgozói összefogással elhelyeztünk számos odút, valamint madáretetőt az erőmű területén. A sikeres madárvédelmi tevékenységnek köszönhetően a Kispesti Erőmű elnyerte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület „Madárbarát munkahely” címét.

 

Környezetvédelem


Tüzelőanyag felhasználás

Tüzelőberendezéseink üzemeléséhez elsősorban földgázt-, míg tartalék tüzelőanyagként tüzelő olajat használunk. A földgáz vezetéken keresztül jut az erőművekbe, az olaj tárolása pedig tartályokban történik. Utóbbi felhasználására elsősorban a gázszolgáltatás szüneteltetése esetén van szükség pl. gázszolgáltatást érintő havária esemény alkalmával.

 


Vízfelhasználás

A termeléshez szükséges vízigényt a Kelenföldi Erőműben Duna-vízzel, a Kispesti és az Újpesti Erőművekben ipari vízzel fedezzük. A felhasznált víz jelentős hányadát berendezéseink hűtésére használjuk, amely nem kerül be a technológiai folyamatba, minimális kezeléssel (pl. szűrés) átfolyik a hűtőrendszeren. Mind a Duna víz-, mind pedig az ipari víz felhasználás esetében törekszünk a vizek minél nagyobb arányú vissza forgatására, újrahasznosítására.

 


Termelés (hő és villamos energia)

Erőműveink feladata kettős: egyrészt használati melegvíz és távfűtés előállítása, másrészt villamos energia termelés az országos villamos energia hálózatra.

A hőt és villamos energiát nagy tüzelőberendezésekben, turbinák és generátorok segítségével állítjuk elő. A kombinált ciklusú kapcsolt energiatermelés gáz és gőz körfolyamatokból áll. A gázturbinában az égés során keletkező magas hőmérsékletű (kb. 560-580°C) és nagy energiájú forró füstgáz (gáz körfolyamat) generátoron keresztül villamos energiát állít elő. Ezt követően a forró füstgáz a hőhasznosító kazánba kerül (gőz körfolyamat), ahol a keletkező gőzzel villamos energiát, ipari gőzt, illetve lakossági hőt állítunk elő. Az általunk alkalmazott technológia elérhető legjobb technikának számít.Kibocsátások

Levegőtisztaság védelem

Mivel tüzelőberendezéseink elsősorban földgázzal üzemelnek, ezért légszennyezőanyag kibocsátás szempontjából nitrogén-oxidok, szén-monoxid és szén-dioxid kibocsátással számolunk. Kén-dioxid, szilárd (korom, por) és nehézfém kibocsátás kizárólag olajtüzelés esetén fordul elő, ezért ezek mennyisége elhanyagolható mértékű.

Tüzelőberendezéseink kibocsátását a jogszabályi előírásoknak megfelelően folyamatosan-, vagy akkreditált laboratóriummal időszakosan ellenőrizzük. Az adatokat nyomon követjük, nyilvántartjuk, az adatszolgáltatási kötelezettségeinknek eleget teszünk.

Víztisztaság védelem

Erőműveinkben ioncserés sótalanítással készítjük elő a megfelelő vízminőséget a kazánokban illetve a távfűtési rendszerekben való felhasználáshoz, e műveletet a Kelenföldi és a Kispesti Erőmű esetében meszes vízlágyítás előzi meg. Ebből a folyamatból származó használt vizeket pH beállítás után engedjük csatornára. A tüzelőolaj rendszerek csapadék vizeit olajfogókon keresztül tisztítjuk meg. Szennyvíz kibocsátásainkat akkreditált laboratóriummal rendszeresen ellenőriztetjük az önellenőrzési terveink alapján.

Talaj és talajvíz védelem

Számos kármentesítést végeztünk az erőműveink területén, melyek mindegyike a korábbi fűtőolaj tüzeléshez és természetesen azok berendezéseihez köthetők. A kármentesítésekkel és a fűtőolaj tüzelés megszűnésével párhuzamosan nemcsak a vasbeton tartályokat, hanem az összes hozzájuk tartozó technológiai részt (olajfogók, vezetékek, szivattyúk, stb.) is megszüntettük. Az 2000-es évek elején elkezdett műszaki beavatkozások közül egy utómonitoring van még folyamatban, a többi hatósági határozattal lezárult.

Minden erőművünkben talajvíz figyelő kutakat üzemeltetünk, a talajvizeket rendszeres időközönként akkreditált laboratóriummal vizsgáltatjuk.

Zajvédelem

Az erőmű fejlesztések során kiemelt hangsúlyt kaptak a zajvédelmi szempontok, hiszen az erőművek környezetében igen közel találhatók védendő épületek, lakóépületek. Ezért a különböző zajforrások elhelyezését épületen belül valósítottuk meg, illetve ahol ez nem volt lehetséges, ott zajfogó létesítményeket alkalmaztunk. Erőfeszítéseinknek köszönhetően sikerült az erőművek zajkibocsátását a határértékek alá szorítani.

Hulladékazdálkodás

Tevékenységünk során veszélyes-, ipari- és kommunális hulladékok keletkeznek, melyek gyűjtését telephelyen belül, szelektíven végezzük. Minden erőművünk területén üzemeltetünk veszélyes hulladék gyűjtőt, ahonnan engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztetjük a szállítást. Nagyobb mennyiségű veszélyes hulladékok elsősorban az olajtüzeléshez, illetve azok technológiai berendezéseinek karbantartásához, tisztításához (pl. olajos víz, olaj iszap) köthetők.

 


Fenntartható fejlődés

Erőműveinkben körülbelül 140 ezer lakás távfűtését állítjuk elő és emellett villamos energiát is termelünk az országos rendszerbe. Mindezt városias környezetben kell végeznünk, ezért az alkalmazott technológia a kombinált ciklusú kapcsolat energiatermelés, ami elérhető legjobb technikának számít a maga kb. 84%-os hatásfokával. Tüzelőberendezéseink üzemeltetéséhez fosszilis tüzelőanyagot használunk, közel száz százalékban földgázt. Az alkalmazott technológia és a legtisztább fosszilis tüzelőanyag biztosítja azt, hogy tevékenységünk a legkisebb környezeti terhelést okozza a fővárosban.

Természetvédelem

Az erőművek közvetlen környezetében lakótelepi és kertes, családi házas beépítés a jellemző beékelődött ipari területekkel. Az erőművek területe részben parkosított, melyeken díszfák (pl. ezüstfenyő, nyugati ostorfa, stb.) és középkorú, ültetett nyárfák találhatók. Az erőművek ipari területnek minősülnek, természetvédelmi és tájvédelmi funkciójuk nincs.

Kispesti Erőmű élővilág felmérése

A Kispesti Erőmű termelő berendezései az igen nagy kiterjedésű telephely közepén helyezkednek el, így a telephely széle fás, bokros, ligetes szerűen kialakított. Ezért 2010-ben készíttettünk egy felmérést a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársaival, amely célja az volt, hogy számba vegyék mindazokat a növény és állatfajokat, melyek az erőmű területén találhatók. A felmérés meglepő eredményt hozott, ugyanis azt mutatták ki, hogy még egy ilyen erősen iparosodott területen is szép számban megtalálhatók természeti értékek. A felmérés eredménye alapján a madarak védelmére helyeztük a hangsúlyt és dolgozói összefogással elhelyeztünk számos odút, valamint madáretetőt az erőmű területén. A sikeres madárvédelmi tevékenységnek köszönhetően a Kispesti Erőmű elnyerte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület „Madárbarát munkahely” címét.